Zorunlu Kurumsal Ve Hukuki Dokümanların Hazırlanması


NEDİR?


Zorunlu Kurumsal ve Hukuki Dokümanların Hazırlanması Nedir?

Kurumsal ve hukuki dokümanlardan kastımız  6698 Sayılı Kanun (Kanun) veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından, veri sorumlusunca hazırlaması ve uygulamaya konulması gerektiği belirtilmiş olan belgelerdir.

ÖZET: 

Uyum sürecini doküman yürütmez, ancak, hazırlanacak ve yürürlüğe konulacak bazı dokümanlar yasal olarak zorunludur, bazı dokümanlar ise Uyum Sürecini doğru yönetmenizi sağlar ve sürdürülebilirlik anlamında gerekli tedbirleri almanıza yardımcı olur. Bu nedenle hazırlayacağınız dokümantasyon uzman bir elden yönetilmelidir. 


NEDEN GEREKLİDİR? EKSİKLİĞİ HALİNDE NE OLABİLİR?

Bu belgelerin neredeyse tamamının kullanımını Kurul ve Kanun zorunlu tutmakta, kullanılmaması hali ise içerdiği fonksiyon itibariyle zaman zaman kabahat; zaman zaman suç oluşturabilmekte ve Kurul'un ya da Ceza Hakiminin idari veya adli yaptırım uygulamasına yol açabilmektedir. 

 BELGELER NELERDİR? 

Veri Sorumlusu Organizasyon yapısı ve iş süreçleri dikkate alınarak hazırlanmış;

 • Veri Sorumlusu   Kişisel Verileri Koruma Politikaları (Genel KVKK Politikası, Çalışanlar ile ilgili KVKK Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Veriler ile İlgili Politika, Kişisel Veri Silme, İmha, Anonim Hale Getirme Politikası, Çerez ve Cookie Politikaları), 
 • Muhtelif Konularda Aydınlatma  Metinleri, 
 • Muhtelif Konularda Açık Rızalar, 
 • Diğer Veri Sorumlusu veya Veri İşleyenler ile İlişkilerde Kullanılması Gereken Sözleşme Metinleri, 
 • Veri İşleyen ve Veriye Dokunan/erişen Personelden Alınacak Taahhütler
 • Veri  Aktarımı Yapılan Veri İşleyenler Üzerindeki Denetim Hakkı Yanında bu kişiler ile ilgili kullanılacak belge sözleşme ve taahhütlerin,

veri sorumlusu tarafından mutlaka hazırlanması ve yürürlüğe konulması gerekmektedir.  

Bu konularda proje sunduğumuz bizzat veri sorumlularına özgü hazırladığımız veya farklı kaynaklardan  derleyip özgünleştirerek oluşturduğumuz örneklerinden, KVKK uyumunu sağlamak amacıyla organizasyonunuz ve veri işleme özelliklerinize uygun olanlarını kullanmanızı, bunları kendi organizasyonunuz bakımından özgünleştirmenizi öneriyoruz. Zira, örneklerin bazıları pek çok veri sorumlusunun kullandığı 100'lerce örnek arasından size yol göstermek amacıyla seçilmiş ve genel kullanıma uygun hale getirilmiştir. Yapacağınız işleme uygun örneği inceleyerek kendi organizasyonunuza uygun hale getirmeniz gereklidir. 

Eğer AKILLI ENVANTER kullanıyorsanız, veri sorumlusu organizasyonunuzun iş süreçlerini dikkate alarak oluşturduğunuz veri tabanına göre pek çok dökümanı, program tarafından otomatik olarak hazırlanan "OTOMATİK döküman yönetimi fonksiyonu"nu kullanarak otomatik olarak alabilirsiniz. 

Bu dökümanlardan; 

       -KVKK Politikalarınızı, Çerez Cookie Politikalarınızı, Aday Çalışan Aydınlatma, Ziyaretçi Aydınlatma Metni gibi genel belgelerinizi Şirketinizin internet sayfasına koymalısınız. 

        -Müşteriler ve Tedarikçiler ile oluşturduklarınızı ilgili kişilerin dosyalarında tutmalısınız. 

        -Çalışanlar ile ilgili dokümanları  çalışan özlük dosyalarında tutmalısınız. 

        -Şirket ortak ve yöneticileriniz için hazırladığınız dökümanları ilgili kurusal dosyalarında tutmalısınız. 

        -Sağlık ile ilgili dökümanları, belgeleri işyeri hekimi dosyalarında veya OSGB sağlık biriminde tutulmasını sağlamalısınız. 

HANGİ DOKÜMANI NERDE VE NASIL KULLANABİLECEĞİNİZ HAKKINDA 'KVVK UYUM DOKÜMANLARI KULLANMA VE YÜRÜRLÜĞE KOYMA KILAVUZU'NU İNCELEYİN.Devamını Gör
NASIL YAPILIR?


Zorunlu Kurumsal ve Hukuki Dokümanların Hazırlanması Nasıl Yapılır?

Kurumsal ve hukuki dökümanlardan kastımız  6698 Sayılı Kanun (Kanun) veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu(Kurul) tarafından veri sorumlusunun hazırlaması ve uygulamaya koyması gereken belgelerdir. 

Bu belgelerin nerdeyse tamamının kullanımını Kurul ve Kanun zorunlu tutmakta, kullanılmaması içerdiği fonksiyon itibariyle zaman zaman kabahat oluşturabilmekte ve Kurul'un yaptırım uygulamasına yol açabilmektedir. 

Örneğin; 

 • Veri Sorumlusu Kişisel Verileri Koruma Politikaları(Genel Politika, Çalışanlar il eilgili Politika, Özel Nitelikli Kişisel Veriler ile İlgili Politika, Çerez ve Cookie Politikaları), 
 • Muhtelif Konularda Aydınlatma  Metinleri, 
 • Başvuru formları,
 • Muhtelif Konularda Açık Rızalar, 
 • Diğer Veri Sorumlusu veya Veri İşleyenler ile İlişkilerde Kullanılması Gereken Sözleşme Metinleri, 
 • Taahhütler, 
 • Veri  Aktarımı Yapılan Veri İşleyenler Üzerindeki Denetim Hakkı Yanında bu kişiler ile ilgili kullanılacak belge sözleşme ve taahhütlerin

hazırlanması ve yürürlüğe konulması gerekmektedir.  

Bu konularda hazırladığımız veya farklı yerlerden derleyerek uygulama örnekleri bölümüne aldığımız uygulama örneklerinden veri işleme özelliklerinize uygun olanlarını kullanmanızı öneriyoruz. 

İndirilebilir Evraklara Göz Atın

Çalışan Adayının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

E-STORE

Çalışan Adayının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni FORMUNU İNDİR

E-STORE

Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Politikası

E-STORE

Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Politikası FORMUNU İNDİR

E-STORE

Çerez Politikası

E-STORE

Çerez Politikası FORMUNU İNDİR

E-STORE

Kişisel Verileri Koruma Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

E-STORE

Kişisel Verileri Koruma Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik FORMUNU İNDİR

E-STORE

Kişisel Verileri Koruma Komitesi Oluşturmaya İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

E-STORE

Kişisel Verileri Koruma Komitesi Oluşturmaya İlişkin Yönetim Kurulu Kararı FORMUNU İNDİR

E-STORE

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Genel)

E-STORE

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Genel) FORMUNU İNDİR

E-STORE

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Grup Şirketi)

E-STORE

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Grup Şirketi) FORMUNU İNDİR

E-STORE

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

E-STORE

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası FORMUNU İNDİR

E-STORE

Örnek Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin KVKK Politikası

E-STORE

Örnek Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin KVKK Politikası FORMUNU İNDİR

E-STORE

Örnek VERBİS'e Kayıt ve İrtibat Kişisi Atama Kararı

E-STORE

Örnek VERBİS'e Kayıt ve İrtibat Kişisi Atama Kararı FORMUNU İNDİR

E-STORE

Örnek Veri Aktarılabilecek Kişiler Tablosu

E-STORE

Örnek Veri Aktarılabilecek Kişiler Tablosu FORMUNU İNDİR

E-STORE

Örnek Veri Koruma ve İmha Politikası

E-STORE

Örnek Veri Koruma ve İmha Politikası FORMUNU İNDİR

E-STORE

Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama Kararı

E-STORE

Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama Kararı FORMUNU İNDİR

E-STORE

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

E-STORE

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu FORMUNU İNDİR

E-STORE

Ziyaretçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

E-STORE

Ziyaretçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni FORMUNU İNDİR

E-STORE